سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

سبک زندگی قرآنی

دوره جدیدی که توسط سامانه ال تی ام اس برای کلیه فرهنگیان تدارک دیده شده آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی می باشد . این دوره ضمن خدمت به صوت مجازی و از طریق سامانه ال تی ام اس و همینطور پرتابل شخصی فرهنگیان در سامانه رایادرس قابل اجرا می باشد .

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی

همانطور که اکثر فرهنگیان و همکاران محترم در جریان هستند تیم پژوهشی سایت دبیران آنلاین مطابق منش و روش خود در ارائه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرانی را ارائه می نماید . لذا از کلیه همکارانی که ما را در تهیه و ارائه نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی یاری می نمایند . کمال تشکر و قدر دانی را داریم و از خداوند متعال برای کلیه این عزیزان الو درجات الهی را خواستاریم .

دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی

تاریخ و ساعت شروع آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی

همانطور که شاید در سایر کانال ها و سایت های اطلاع رسانی دوره ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی مشاهده کرده باشد قرار بر این بود که دوره ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی در تاریخ اول دی ماه نود و هفت به صورت اینترنتی اجرا گردد . امام طبق عادت گذشته که ما اطلاع داریم سامانه ال تی ام اس دچار اخلال گذشته بود که برگزاری آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی به تاریخ هشتم تا یازدهم دی ماه سال یک هزار سیصد نوده هفت تغییر یافت این آزمون از ساعت 9 صبح روز یکشنبه از طریق سامانه ال تی ام اس و هم از طریق سامانه رایادرس اجرا میگردد

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی

خدمت کلیه همکاران محترم در سراسر کشور این مژه را می دهیم که سوالات واقعی آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی در روز برگزاری این آزمون هم از طریق کانال تلگرامی ما و هم از طریق سایت اینترنتی دبیران آنلاین برای استفاده کلیه فرهنگیان عزیز قرار داده خواهد شد .لذا از کلیه همکارانی که زودتر در آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی شروع به اجرای آزمون خود می نمایند خواهشمند است از صفحه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی قرآنی خود عکس گرفته و برای استفاده سایر همکاران برای ما ارسال نمایند . همانطور که شما از کمک های سایر همکارانی بهرمند میگردید . خواهشمن است که این کمک را نیز به دیگران انجام دهید . و من الله توفیق

سوالات به همراه پاسخ دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

 

 

-1 اخالص نام دیگر کدام سوره است؟ توحید

 

-2 اولین آیه سوره عصر کدام است؟ والعصر

 

-3 این جمله از کیست؟ من صاحب شترانم و این خانه صاحبی دارد که از آن دفاع می کند همه موارد

 

-4 آیه را با گزینه مناسب کامل کنید: اال الذین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا ... و تواصوا ... بالحق - بالصبر

 

 

-5 آیه قبل از یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم کدام است؟ بان ربک اوحى لها

 

-6 با توجه به آیات سوره زلزال انسان ها با دیدن حوادث قیامت چه سؤالی را بر زبان می آورند؟ زمین را چه شده است

 

-7 با توجه به واژه ابتر در سوره کوثر کدام مصداق برای کوثر مناسب تر است؟ ذریه و نسل پیامبر

 

-8 بین دو آیه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و فهو فی عیشه راضیه چند آیه فاصله است؟ 2

 

-9 تبت یعنی: نابود باد

 

-10 چرا توصیف قارعه در قرآن مبهم بیان شده است؟ به خاطر عظمت ماجرا

 

-11 چهارمین آیه سوره تکاثر کدام است؟ ثم کال سوف تعلمون

 

-12 چهارمین آیه سوره قریش کدام آیه است؟ الذی اطعمهم من

 

-13 خواندن کدام سوره در هر نماز واجب است؟ الف و ج

 

-14 در ابتدای کدام یک از آیات زیر کال به کار نرفته است؟ لترونها

 

-15 در دو سوره ناس و فلق مجموعا چند بار واژه «شر» تکرار شده است؟ 5

 

-16 در کدام یک از سور زیر برخی از آیات و محتواها تکرار شده است؟ کافرون

 

-17 دو آیه بعد از آیه و انه علی ذلک لشهید کدام است؟ افال یعلم اذا بعثر ما ...

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

1

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم                                         کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

-18 دومین آیه سوره مبارکه ماعون کدام آیه است؟ فذلک الذی یدع الیتیم

 

-19 سوره عادیات با کدام کلمه خاتمه می یابد؟ لخبیر

 

-20 سوره مبارکه فیل بدون احتساب بسم هللا چند آیه دارد؟ 5

 

-21 سوره مسد درباره چه کسی نازل شد؟ همه موارد

 

 

-22 ضبحا در آیه اول سوره عادیات به چه معناست؟ نفس نفس زنانطبق آیات سوره عصر چه کسانی از زیانکار بودن استثنا شده اند؟ الف و ج

 

-23 طبق آیات سوره قارعه چه مقوالتی نقش اصلی را در حوادث آستانه قیامت ایفا می کنند؟ انسان ها و کوه ها

 

-24 طبق آیات سوره قارعه کوه ها در قیامت به چه شکلی در می آیند؟ پشم حالجی شده

 

-25 طبق آیات سوره نصر به هنگام فتح و گشایش مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟ ب و ج - الف و ج

 

-26 طبق آیات سوره نصر مردم چه زمانی گروه گروه به دین خدا وارد شدند؟ هنگام پیروزی و یاری خدا

 

-27 طبق آیه آخر سوره تکاثر از انسان در مورد چه چیزی بازخواست می شود؟ نعمت ها

 

-28 طبق تفسیر آیات سوره ایالف قبیله قریش از چه راهی امور زندگی خود را می گذراندند؟ کلیدداری خانه کعبه

 

-29 کدام آیه از آیات سوره مبارکه فیل نیست؟ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر

 

-30 کدام توضیح درباره واژگان سوره ناس نادرست است؟ ملک به معنی فرشته است

 

-31 کدام توضیحات درباره الذین هم یرائون نادرست است؟ کسانی که ... عیوب دیگران را می بینند

 

-32 کدام گزینه صحیح است؟ همه گزینه ها صحیح است

 

-33 کدام واژه غلط ترجمه شده است؟ عقد: پیمان ها

 

-34 کدام یک از این واژکان نادرست معنی شده است؟ عمد: عمدی

 

 

2

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم                                         کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

-35 کدام یک از آیات در سوره کافرون عینا تکرار شده است؟ وال انتم عابدون ما اعبد

 

-36 کدام یک از توضیحات زیر درباره حطمه صحیح است؟ به معنای خرد کننده است

 

-37 کدام یک از سور قرآن با تهدید فخرفروشان آغاز می شود؟ تکاثر

 

-38 کدام یک از سوره های زیر با توصیف حوادثی که در آستانه قیامت به وقوع می پیوندد آغاز می شود؟ زلزال

 

 

-39 کدام یک از کلمات زیر در سوره تکاثر فقط یک بار آمده است؟ یومئذ

 

-40 کدام یک از کلمات زیر در سوره قریش آمده است؟ جوع

 

-41 کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟ قبل از تولد حضرت زهرا پیامبر دو فرزند پسر داشتند که از دنیا رفتند

 

 

-42 کدام یک از واژگان زیر در سوره همزه بیش از یک بار آمده است؟ الحطمه

 

-43 کدام یک از واژگان زیر نادرست معنی شده است؟ استغفار: بخشیدن

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

کلمه تعلمون چند بار در سوره تکاثر تکرار شده است؟ 3

 

 

 

-45 کلمه دین در آیه الک دینکم ولی دین به چه معناست؟ دین من

 

-46 کلمه ویل به معنای ... می باشد همه موارد

 

-47 کوتاه ترین سوره قرآن کدام سوره است؟ کوثر

 

-48 ماعون به چه معناست؟ وسایل بسیار ساده و ضروری زندگی

 

-49 مبثوث در آیه کالفراش مبثوث به معنای .... می باشد پراکنده

 

-50 مطابق آیات سوره ایالف، در برابر نعماتی که خداوند به قبیله قریش عطا کرده بود، از آنان چه خواست؟ پرستش پروردگار کعبه

 

-51 منظور از سجیل چیست؟ نوعی سنگ مخلوط به گل

 

-52 منظور از مثقال در آیه من بعمل مثقال ذره چیست؟ سنگینی

 

 

۳

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم                                           کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

-52 مهمترین نعماتی که خداوند نسبت به قبیله قریش در سوره ایالف از آن ها یاد می کند چیست؟ الف و ب

 

-53 و در و العادیات به چه معناست؟ به معنی قسم است

 

-54 واژه انحر به چه معناست؟ خدا را سپاس گو

 

-55 واژه حامیه به چه معناست؟ سوزان

 

 

-56 واژه حجاره در کدام یک از سوره های زیر آمده است؟ فیل

 

-57 واژه صبحا به معنی ... می باشد. صبحگاهان

 

-58 واژه قارعه چند بار در سوره القارعه تکرار شده است؟ 3

 

-59 واژه نقعا به معنی ... می باشد گرد و خاک

 

-60 واژه یحسب در یحسب ان ماله اخلده یعنی .... همه موارد

 

-61 یصلی در سیصلی در سوره مسد یعنی از ریشه صلی یعنی می سوزد

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

سری دوم سوالات ضمن خدمت دوره سبک زندگی قرآنی

 

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

 

 

 

ردیف

سواالت

 

پاسخ

 

 

 

 

1

"لم یلد و لم یولد "به ..................

اشاره دارد .

توحید صفاتی

 

 

 

 

2

حسادت

 

حسادت

 

 

 

 

 

4سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

3

................از مهم ترین مظاهر شرک به خداست

حسادت

4

.................برترین شیوه شکر زبانی است

نماز

5

.................و

.................... از مهمترین پیش نیازهای حفظ قرآن است.

خالص کردن نیت-برنامه ریزی و نظم در اجرای برنامه ها

6

.....................

راه را برای فتح مکه در سال هشتم هموار کرد

صلح حدیبیه در سال ششم هجرت

7

.........................

سبک زندگی انسان را الهی می کند

نگاه توحیدی به هستی

 

8

آثار تسبیح، حمد و استغفار چیست؟

 

 

انجام این امور خشوع و فروتنی انسان را در برابر پروردگار هستی افزایش داده

 

 

 

و روح بندگی را در وجود او تقویت میکند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

اخالص نام دیگر کدام سوره است؟

 

 

توحید

 

 

 

 

 

 

 

10

از چه خطری و شری باید پناه برد؟

 

 

شر ما خلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1رفع اشتباهات احتمالی در قرائت

 

11

استفاده از تالوت ترتیل چه مزایای دارد؟

 

-2تقویت فصاحت و تجوید

 

 

 

 

 

-3یادگیری الحان زیبای قرآنی

 

 

 

 

 

 

 

12

افواجا یعنی ...................

 

 

جمع فوج گروه گروه

 

 

 

 

 

 

13

انسان از این سوره می آموزد که کلید شناخت هللا

................... است

اعتقاد به یک اصل یعنی توحید

 

 

 

 

 

 

 

14

انسان توحیدی همه ذرات عالم را ..................

می داند

دارای شعور و تسبیح گوی خدا

 

 

 

 

 

 

 

15

اولین آیه سوره عصر کدام است؟

 

 

والعصر

 

 

 

 

 

 

16

ایمان قلبی بدون .......................

یاری خدا را در پی نخواهد داشت

جهاد

 

 

 

 

 

17

این جمله از کیست؟ من صاحب شترانم و این خانه صاحبی دارد که از آن دفاع می کند

همه موارد

 

 

 

 

 

 

 

18

این حدیث از کدام معصوم است؟

 

 

حضرت علی )ع(

 

قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دلهاست

 

 

 

 

 

5سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این حدیث از کدام معصوم است؟

 

 

 

 

 

19

 

قرآن را بخوانید و آن را به خاطر بسپارید چرا که خداوند قلبی که قرآن را در قرآن را بخوانید و آن را به

پیامبر اکرم )ص(

 

 

 

خاطر بسپارید چرا که خداوند قلبی که قرآن را در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این حدیث در کدام کتاب روایی آمده است؟

 

 

 

 

20

 

شیطان بر بنده، گماشته شده و معصیت و گناه را برای او زینت می دهد تا آن را انجام دهد و او را به توبه

نهج البالغه

 

 

 

کردن امیدوار می سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این روایت از کدام معصوم است؟

 

 

 

 

 

21

 

شیطان به سپاهیانش می گوید: میان مردم حسد و تجاوزگری بیاندازید چون این دو نزد خدا با شرک برابر

امام صادق )ع(

 

 

 

است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

آیه

"ما اغنی عنه ماله و ما کسب "پاسخ به کدام اندیشه جاهلی ابولهب و امثال اوست؟

 

آیه دوم، پاسخی است به این اندیشه جاهلی که ثروت می تواند انسان را از هر

 

 

 

گزندی حفظ کند حتی در برابر خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

آیه

"ولم یکن له کفوا احد "در مقام بیان چه قاعده ای است؟

 

قاعده ای کلی است برای هر اعتقادی که برخاسته از ذهن محدود بشر است

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

آیه چهارم برای نفی چیست؟

 

 

برای نفی شبیه و مانند برای خداست

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

آیه دوم "هللا الصمد "به .......................

...... اشاره دارد

 

نتیجه توحید ذاتی یعنی توحید افعالی

 

 

 

 

 

 

 

26

 

آیه را با گزینه مناسب کامل کنید: اال الذین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا   و تواصوا......

 

بالحق -ِبالصبر

 

 

 

 

 

 

 

ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

آیه سوم در مقام بیان چه نکته ای است؟

 

 

نفی دو صفت از خدا پدر بودن و فرزند بودن

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

آیه قبل از یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم کدام است؟

 

بان ربکِ

اوحى لها

 

 

 

 

 

 

 

ِ

ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

آیه نخست سوره اخالص به ........................

اشاره دارد.

 

توحید ذاتی یعنی ذات پروردگار، یگانه است و مثل و مانند ندارد

 

 

 

 

 

 

 

30

 

با توجه به آیات سوره زلزال انسان ها با دیدن حوادث قیامت چه سؤالی را بر زبان می آورند؟

 

زمین را چه شده است

 

 

 

 

 

 

 

31

 

با توجه به روایت زیر ....................

با فرشتگان وحی که صاحب کرامت و نیکی اند همراه اند

حافظان قرآن و عامالن به آن

 

 

 

 

 

 

 

32

 

با توجه به واژه ابتر در سوره کوثر کدام مصداق برای کوثر مناسب تر است؟

 

ذریه و نسل پیامبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم                                      کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

 

33

برای اینکه حافظ بتواند آیات را پس از حفظ به صورت سلسله وار و پیوسته از حفظ قرائت نماید الزم است

 

 

پیوند برقرار نماید.

 

 

 

...........................

 

 

34

برای تقویت حفظ اولیه

..................

از جمله اقدامات مور و مفید است.

 

 

35

برای حفظ سریع و ماندگار الزم است ................

مطالعه گردد .

 

 

36

به چه کسی باید پناه برد؟

 

 

 

37

بهترین روش حفظ شماره آیات چیست؟

 

 

 

38

بین دو آیه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و فهو فی عیشه راضیه چند آیه فاصله است؟

 

39

پیش از شکر عملی که همان بهره گیری از نعمت های الهی در مسیر اوست ............

الزم است.

 

40

تا زمانی که قرآن ..........

امکان بهره بردن از آن وجود نخواهد داشت

 

 

4

تبت یعنی ...............

 

 

 

 

1

تبت یعنی :

 

 

 

 

42

ترجمه آیه "ملک الناس "چیست؟

 

 

 

 

 

  • ترجمه آیه "تبت یدا ابی لهب و تب "چیست؟

 

 

  • ترجمه آیه "و لم یکن له کفوا احد "چیست؟

 

 

  • ترجمه آیه "و من شر النفاثات فی العقد "چیست؟

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

بین مقاطع و جمالتی که حفظ کرده است

 

 

تمرین ترتیب آیات و گفتن جمله آغاز هر آیه، مرور ذهنی آیات و استماع تالوت قاریان برتر

 

ترجمه و مفاهیم آیات

 

به رب الفلق

 

این است که آیات را به صورت متوالی حفظ کرده و پس از پایان حفظ یک مقطع به حفظ شماره آیات بپردازیم

 

2

 

شکر زبانی

 

درست فهمید نشود

 

نابود باد

 

نابود باد

 

پناه می برم به فرمانروای مردم، همان کسی که همه مردم تحت فرمان و سیطره او هستند.

 

نابود باد دو دست ابولهبان دو دستی که بارها برای آزار فرستاده ی ما به کار گرفته شد و نابود باد خود او

 

هیچ کس مانند اوست هیچ موجودی در هیچ یک از صفات با او قابل مقایسه نیست

 

از شر ساحران، همان کسانی که برای زیان رساندن به مردم گره هایی ساخته و در آن می دمند.

 

 

 

7

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

46

ترجمه "فی جیدها حبل من مسد "چه می باشد؟

 

47

تسبیح به معنای ....................

است و حمد به معنای .......................

است.

48

تسبیح و حمد کنار هم برخاسته از

........................ است .

 

49

تنها کاری که شیطان می تواندانجام دهد این است که ........

 

50

چرا توصیف قارعه در قرآن مبهم بیان شده است؟

 

51

چرا حسادت از مهم ترین مظاهر شرک به خداست؟

 

 

 

25     چرا یکی از غلیظ ترین نفرین های قرآن به نام چه کسی ثبت شده است؟

 

  • چه چیزی باعث می شود انسان الهی هرگز احساس تنهایی و ضعف نکند وناامید نشود؟

 

  • چه کسی به ابولهب در آزار پیامبر)ص( کمک می کرد؟

 

چه کسی به دنبال پیامبر )ص( به راه افتاد و به او سنگ پرتاب می کرد به گونه ای که خون از پشت پای

55

رسول خدا)ص( جاری می شد

 

  • چهارمین آیه سوره تکاثر کدام است؟

 

  • چهارمین آیه سوره قریش کدام آیه است؟

 

85     حامالن و حافظان قرآن ..................... هستند .

 

  • حدیث "ای سهلنا للحفظ و القراه حتی یقرا کله ظاهرا "در کدام کتاب تفسیری آمده است؟

 

  • حدیث معروف "سلمان منا اهل البیت "در کدام کتاب روایی آمده است؟

 

61

حدیث هر که قرآن را حفظ نماید خدامند او را تا پایان عمر از نعمت عقل بهره مند می کند در کتاب

 

................. آمده است.

 

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

در حالیکه بر گردن او طنابی از جنس لیف خرماست

 

)تنزیه و پاک دانستن خدای متعال از عیب و نقص( و )ستایش و تمجید او به خاطر اوصاف کمالی او(

 

یک خداشناسی کامل

 

به او وعده های پوچ دهد

 

به خاطر عظمت ماجرا

 

چون برخاسته از عدم رضایت حسود نسبت به حکمت الهی در تقسیم نعمت ها میان مخلوقات است

 

چون او هیچ کوششی برای ممانعت از گسترش دین خدا دریغ نکرد چون انسان الهی خود را در تربیت پروردگار هستی می بیند همسر او ککه خواهر ابوسفیان بود

 

ابولهب

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

ثمِ کال سوف تعلمون

 

الذی اطعمهم من

 

امیران اهل بهشت

 

مجمع البیان

 

عیون اخبار الرضا)ع(

 

 

میزان الحکمه

 

 

 

8سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

 

 

 

 

 

62

 

حفظ شماره آیات فایده زیادی ندارد

 

نادرست

 

 

 

 

 

 

 

63

 

حق شفاعت در قیامت برای چه کسی است؟

 

کسی که قرآن را به خاطر سپرده و حفظ نماید و حالل آن را حالل و حرام آن را

 

 

 

حرام بداند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

خدای متعال در قرآن کریم هدف اولیه از نزول قرآن را ......... و در مرحله بعد ............ معرفی می کند.

تدبر و تذکر

 

 

 

 

 

 

 

65

 

خطر کدام شرور بیشتر و فراگیرتر است؟

 

و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد

 

 

 

 

 

 

 

66

 

خواندن کدام سوره در هر نماز واجب است؟

 

الف و ج

 

 

 

 

 

 

 

67

 

در ابتدای کدام یک از آیات زیر کال به کار نرفته است؟

 

لترونها

 

 

 

 

 

 

 

68

 

در ادبیات قرآنی ........ تنها شرط پیروزی است .

 

یاری خدا

 

 

 

 

 

 

 

69

 

در دو سوره ناس و فلق مجموعا چند بار واژه «شر» تکرار شده است؟

 

5

 

 

 

 

 

 

 

70

 

در روایتی از امام صادق )ع( کسی که قرآن می خواند به چند چیز نیازمند است؟

 

سه چیز. قلب خاشع-شرایط جسمی مناسب –مکانی خلوت

 

 

 

 

 

 

 

7

 

در سوره ناس از چه خطری باید به خدا پناهنده شویم؟

 

از شر موجودی که بسیار وسوسه کننده است، از جنس جنیان باشد و خواه از

 

 

 

جنس آدمیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

در سوره ناس واژه "الخناس "به چه معنی است؟

 

کسی که پنهان شدن و پنهان کاری عادت اوست

 

 

 

 

 

 

72

 

در سوره ناس، انسان از شر وسوسه های درونی به خدا پناه می برد اما در سوره فلق از شرور بیرونی به

درست

 

 

او پناهنده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

در سوره نصر چند بشارت به پیامبر)ص( داده شده که هر دو از اخبار غیب الهی است؟

 

دو بشارت نخست فتح مکه و دوم گرایش مردم به طور دسته جمعی به اسالم

 

 

 

 

 

 

 

74

 

در سوره نصر واژه "یدخلون "به چه معناست؟

 

داخل می شوند

 

 

 

 

 

 

 

75

 

در کدام یک از سور زیر برخی از آیات و محتواها تکرار شده است؟

 

کافرون

 

 

 

 

 

 

 

76

 

دو آیه بعد از آیه و انه علی ذلک لشهید کدام است؟

 

افال یعلم اذا بعثر ما...

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

9کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

 

 

 

 

 

77

 

دومین آیه سوره مبارکه ماعون کدام آیه است؟

 

فذلک الذی یدع الیتیم

 

 

 

 

 

 

 

78

 

سال نهم را .................... نامیده اند

 

عام الوفود

 

 

 

 

 

 

 

79

 

سحر واقعیتی است در عالم که می تواند مخفیانه زندگی انسان را مختل کند

 

درست

 

 

 

 

 

 

 

80

 

سوره عادیات با کدام کلمه خاتمه می یابد؟

 

لخبیر

 

 

 

 

 

 

 

81

 

سوره مبارکه فیل بدون احتساب بسم هللا چند آیه دارد؟

 

5

 

 

 

 

 

 

 

82

 

سوره مسد درباره چه کسی نازل شد؟

 

همه موارد

 

 

 

 

 

 

 

83

 

سوره های جز سی ام از چند جهت برای آموزش قرآن بسیار مناسب به نظرمی رسند؟

 

-1کوتاه بودن سوره ها-2مانوس بودن-3 جامعیت محتوای نسبی 4-دربرداشتن

 

 

 

بخشی از واژه های پر کاربرد و کم کاربرد قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

سیصلی یعنی ....................

 

به زودی خواهد سوخت

 

 

 

 

 

 

 

85

 

صمد یعنی.............

 

بی نیاز و برطرف کننده نیاز دیگران، کسی که مردم برای برآورده شدن نیازهای

 

 

 

خود او را قصد می کنندد.

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

ضبحا در آیه اول سوره عادیات به چه معناست؟

 

نفس نفس زنان

 

 

 

 

 

 

 

87

 

طبق آیات سوره عصر چه کسانی از زیانکار بودن استثنا شده اند؟

 

الف و ج

 

 

 

 

 

 

 

88

 

طبق آیات سوره قارعه چه مقوالتی نقش اصلی را در حوادث آستانه قیامت ایفا می کنند؟

 

انسان ها و کوه ها

 

 

 

 

 

 

 

89

 

طبق آیات سوره قارعه کوه ها در قیامت به چه شکلی در می آیند؟

 

پشم حالجی شده

 

 

 

 

 

 

 

90

 

طبق آیات سوره نصر به هنگام فتح و گشایش مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟

 

ب و ج - الف و ج

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

 

91

 

طبق آیات سوره نصر مردم چه زمانی گروه گروه به دین خدا وارد شدند؟

 

هنگام پیروزی و یاری خدا

 

 

 

 

 

 

 

92

 

طبق آیه آخر سوره تکاثر از انسان در مورد چه چیزی بازخواست می شود؟

 

نعمت ها

 

 

 

 

 

 

 

93

 

طبق تفسیر آیات سوره ایالف قبیله قریش از چه راهی امور زندگی خود را می گذراندند؟

 

کلیدداری خانه کعبه

 

 

 

 

 

 

 

 

۰1

 

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

94

عام الوفود به چه معنا است؟

 

وفود جمع وفد و به معنای گروهی است که برای امری نزد حاکم می روند

 

95

عبدالعزی عموی پیامبر)ص( چهره ای برافروخته و گونه هایی گلگون به رنگ

ابولهب

 

آتش داشت از این رو او را .........................

می خواندند.

 

 

 

 

 

96   فتح مکه از چند جهت برای پیامبر)ص( مهم بود؟

-1مرکز اصلی شرک و دشمنی با اسالم-2 تسلیم قریش کلید اسالم آوردن قبایل-3

 

شکست قریش نشانه نبوت پیامبر)ص( از نظر مردم

 

 

 

 

 

 

 

 

97

فتح مکه در چه سالی رخ داد؟

سال هشتم

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

98

فلق یعنی.........

صبحدم همان زمانی که نور خورشید تاریکی شب را می شکافد و روز روشن از

 

دل شب تار بیرون می آید

 

 

 

 

 

 

 

 

99

قرائت همراه با تدبر سوره توحید...................... را در درون انسان نهادینه می کند

جهان بینی توحیدی

 

 

 

 

 

100

کدام آیه از آیات سوره مبارکه فیل نیست؟

ان ربهم بهم یومئذ لخبیر

 

 

 

 

 

101

کدام آیه در سوره اخالص در رد اعتقاد خداشناسانی است که می گفتند : ما سیصد و شصت بت داریم که

آیه دوم "هللا الصمد"

 

نیازهای ما را برآورده نمی کنند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

102

کدام توضیح درباره واژگان سوره ناس نادرست است؟

ملک به معنی فرشته است

 

 

 

 

 

103

کدام توضیحات درباره الذین هم یرائون نادرست است؟

کسانی که ... عیوب دیگران را می بینند

 

 

 

 

 

104

کدام گزینه صحیح است؟

همه گزینه ها صحیح است

 

 

 

 

 

105

کدام معصوم حفظ قرآن به تنهایی را کافی نمی داند و رسیدن به مقامات واالی معنوی را در گرو عمل به

امام صادق )ع(

 

قرآن معرفی کرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

106

کدام واژه غلط ترجمه شده است؟

عقد: پیمان ها

 

 

 

 

 

107

کدام یک از آیات در سوره کافرون عینا تکرار شده است؟

وال انتم عابدون ما اعبد

 

 

 

 

 

108

کدام یک از این واژکان نادرست معنی شده است؟

عمد: عمدی

 

 

 

 

11

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

 

 

109

کدام یک از توضیحات زیر درباره حطمه صحیح است؟

 

به معنای خرد کننده است

 

 

 

 

110

کدام یک از سور قرآن با تهدید فخرفروشان آغاز می شود؟

 

تکاثر

 

 

 

111

کدام یک از سوره های زیر با توصیف حوادثی که در آستانه قیامت به وقوع می پیوندد آغاز می شود؟

زلزال

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

112

کدام یک از کلمات زیر در سوره تکاثر فقط یک بار آمده است؟

 

یومئذ

 

 

 

 

113

کدام یک از کلمات زیر در سوره قریش آمده است؟

 

جوع

 

 

 

 

114

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

 

قبل از تولد حضرت زهرا پیامبر دو فرزند پسر داشتند که از دنیا رفتند

 

 

 

 

115

کدام یک از واژگان زیر در سوره همزه بیش از یک بار آمده است؟

 

الحطمه

 

 

 

 

116

کدام یک از واژگان زیر نادرست معنی شده است؟

 

استغفار: بخشیدن

 

 

 

 

117

کفوا یعنی ................

 

مثل همانند هم طراز در مقام و منزلیت

 

 

 

 

118

کلمه تعلمون چند بار در سوره تکاثر تکرار شده است؟

 

3

 

 

 

 

119

کلمه دین در آیه الک دینکم ولی دین به چه معناست؟

 

دین من

 

 

 

 

120

کلمه ویل به معنای ... می باشد

 

همه موارد

 

 

 

 

121

کوتاه ترین سوره قرآن کدام سوره است؟

 

کوثر

 

 

 

 

122

ماعون به چه معناست؟

 

وسایل بسیار ساده و ضروری زندگی

 

 

 

 

123

مبثوث در آیه کالفراش مبثوث به معنای .... می باشد

 

پراکنده

 

 

 

 

124

محور سوره اخالص ................. است .

 

توحید

 

 

 

 

125

مراد از کوثر چیست؟

 

ذریه پیامبر است یا اینکه مراد خیر کثیری است که مصادیق زیادی دارد

 

 

 

126

مطابق آیات سوره ایالف، در برابر نعماتی که خداوند به قبیله قریش عطا کرده بود، از آنان چه خواست؟

پرستش پروردگار کعبه

 

 

 

 

 

12

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

 

 

 

 

127

منظور از سجیل چیست؟

 

نوعی سنگ مخلوط به گل

 

 

 

 

 

 

128

منظور از مثقال در آیه من بعمل مثقال ذره چیست؟

 

سنگینی

 

 

 

 

 

 

129

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال پنجم................... است

 

غزوه احزاب، شکست بنی قریظه

 

 

 

 

 

 

130

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال دهم چیست؟

 

حجه الوداع غدیر خم

 

 

 

 

 

 

 

131

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال دوم چیست؟

 

سال دوم: ازدواج حضرت علی)ع( با حضرت زهرا)س،( تغییر قبله، غزوه بدر،

 

 

شکست بنی قینقاع

 

 

 

 

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

 

132

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال سوم چیست؟

 

غزوه احد، شکست بنی نضیر

 

 

 

 

 

 

133

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال ششم................... است

 

صلح حدیبیه، غزوه خیبر

 

 

 

 

 

 

134

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال نهم چیست؟

 

ورود هئیت های گوناگون برای تشرف به اسالم، غزوه تبوک

 

 

 

 

 

 

135

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال هشتم چیست؟

 

فتح مکه، غزوه حنین، غزوه طائف

 

 

 

 

 

 

136

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال هفتم ............. است؟

 

نخستین سفر حج، جنگ موته

 

 

 

 

 

 

137

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر )ص( در سال یازدهم چیست؟

 

شهادت جانسوز پیامبر )ص(

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

 

138

مهم ترین رخداد پس از هجرت پیامبر)ص( در سال اول چیست؟

 

هجرت از مکه به مدینه

 

 

 

 

 

 

139

مهمترین نعماتی که خداوند نسبت به قبیله قریش در سوره ایالف از آن ها یاد می کند چیست؟

 

الف و ب

 

 

 

 

 

 

140

نکته آیه اول سوره اخالص چیست؟

 

این آیه رد اعتقاد مشرکانی است الهه هایی را در کنار هللا می پرستیدند

 

 

 

 

 

 

141

و در و العادیات به چه معناست؟

 

به معنی قسم است

 

 

 

 

 

 

 

142

واژه

"الحطب "به چه معنی است؟

 

هیزم

 

 

 

 

 

 

 

143

واژه

"مسد "به چه معنی است؟

 

خرما

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

 

144

واژه "جید "به چه معنی است؟

 

گردن

 

 

 

 

 

 

 

 

۳1

 

سواالت دوره آموزش سبک زندگی بر آموزه های دینی و قرآنی جز ۰۳قرآن کریم

کانال علمی فرهنگی آذربایجان

 

 

 

 

 

145

واژه "ذات لهب "به چه معنی است؟

 

 

دارای شعله ی خالص آتش

 

 

 

 

 

146

واژه "غاسق"به معنای .............

 

 

شب تاریک

 

 

 

 

 

 

147

واژه "وقب"به معنای

.............

 

 

فراگیر شد

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

 

148

واژه انحر به چه معناست؟

 

 

خدا را سپاس گو

 

 

 

 

 

 

149

واژه انحر یعنی ............

 

 

قربانی کن

 

 

 

 

 

150

واژه حامیه به چه معناست؟

 

 

سوزان

 

 

 

 

 

151

واژه حجاره در کدام یک از سوره های زیر آمده است؟

 

 

فیل

 

 

 

 

 

 

152

واژه صبحا به معنی ...

می باشد .

 

 

صبحگاهان

 

 

 

 

 

153

واژه قارعه چند بار در سوره القارعه تکرار شده است؟

 

 

3

 

 

 

 

 

 

154

واژه نقعا به معنی ...

می باشد

 

 

گرد و خاک

 

 

 

 

 

155

واژه یحسب در یحسب ان ماله اخلده یعنی ....

 

 

همه موارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1عادت او این است که در بزنگاه ها خود را پنهان می کند-2 در درون انسان

156

ویژگی موجود "خناس"چیست؟

 

 

نفوذ می کند و افکار شوم و شبهات باطل را در او ایجاد می کند و او را از به

 

 

 

 

 

کار بردن عقل و اندیشه باز میدارد -3این موجودات، فقط از جنس جن نیستند.

 

 

 

 

 

 

157

یدا یعنی .................

 

 

دو دست

 

 

 

 

 

158

یصلی در سیصلی در سوره مسد یعنی

 

 

از ریشه صلی یعنی می سوزد

 

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

159

یکی از بهترین شیوه های انس با کالم الهی ...............

است

 

حفظ قرآن کریم

 

 

 

 

160

یکی از غلیظ ترین نفرین های قرآن به نام چه کسی ثبت شده است؟

 

ابولهب

 

 

 

 

 

سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی

 

 

 

14

31 Dec 2017